Tham quan nhà máy

factory (6)
about (3)
factory (14)
about (4)
about (2)
factory (5)
factory (4)
about (1)
factory (8)
factory (9)
factory (13)
about (5)
factory (10)
factory
factory (11)
factory (12)
factory (1)
factory (3)
factory (2)
factory (7)

Các ứng dụng chính

Các phương pháp chính của việc sử dụng dây Tecnofil được đưa ra dưới đây

Fiberglass Mesh

Lưới sợi thủy tinh

Welded Wire Mesh

Lưới thép hàn

Barbed Wire

Dây thép gai

Panel Mesh

Tấm lưới

Woven Mesh

Lưới dệt